Mijn muziek

Andy Buyst is zelfverklaard levenskunstenaar, auteur van het boek "liever zot dan zombie", zanger liedjesschrijver, straatartiest, zanger gitarist van kleinpunkband "Booze'm", bezieler van "Project Stigmartha" en wereldverbeteraar.

Hij trad ooit op, op het festival "Landjuweel", in Ruigoord, Amsterdam. Toen trad Armand (van "Ben ik te min") daar evenzo op. Hij heeft er toen niet tegen gepraat en heeft er tot op heden spijt van. Even later was dat namelijk niet meer mogelijk.

Ook Luc De Vos kwam hij op een dag tegen zonder er tegen te praten, een beetje later bleek dat eveneens een niet te hernemen kans.

Vandaag de dag probeert hij nergens meer spijt van te hebben en ieder moment ten volle te benutten. Zijn leven is zijn kunstwerk. Hij hoopt dat het, tegen dat het af is, een pareltje zal zijn geworden…

Hij vult zijn dagen met dingen waar hij zin in heeft, omringt zich met gelijkgestemde zielen en probeert van elke dag de beste maken die hij ooit had.

Boekingen

Wie hem wil boeken voor een optreden en/of een lezing kan hier contact opnemen of via zijn facebookpagina.